Tjänster

Låt oss vårda och förlänga livslängden på ditt tak

Spara hundratusentals kronor

Med hjälp av rätt takvård

Vi vill göra det enkelt, hållbart och lönsamt för fastighetsägare att vårda sitt tak så att de undviker onödiga kostnader. Detta genom att rengöra, behandla och montera nockband på deras tak.

Rengöring

Påväxten är viktig att få bort för att det fräter upp takpannorna och har du mossa på taket drar det till sig fukt som vid kyla kan orsaka frostsprängningar. Detta kan resultera i spräckta takpannor och när det finns spruckna takpannor kan vatten rinna in på undertaket och på sikt göra att läkt och undertaket ruttnar.
Vi rengör därför ditt tak från mossa och påväxt.


Behandling

När taket är rengjort från mossa och annan påväxt behandlar vi taket med ett biologiskt nedbrytbart medel som gör att taket håller sig i gott skick. Vårda ditt tak så att du slipper kostsamma takbyten och förläng istället dess livslängd genom att låta oss ta hand om det. För oss är det viktigt att arbeta med hållbarhet och skapa långsiktiga samarbeten med våra kunder. Vår personal är utbildade i fallskydd och är rätt rustade för att arbeta på tak.
Det ska kännas tryggt att välja oss.

Montage

Nockband optimerar takets alldagliga välmående och bekämpar naturligt slitage genom nocktätning. Nocktätning ger ett skydd mot allt som kan komma att skada taket så som regn, fukt, snö och löv. Nockband säkerställer även god ventilation. Detta bidrar i stor utsträckning till att taket fortsätter göra nytta under många år framöver. För att ge taket full utrustning för att undvika fuktskador och i värsta fall takbyte är det viktigt med regelbundna besiktningar och byte av nockband.

Vi hjälper dig att vårda ditt tak

Ta kontakt med oss!